Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunturi

Anunturi inchiriere bunuri publice februarie 2024

 1. Închirierea unui teren aparținând domeniului public al Comunei Tunari, identificat astfel: Tarlaua 41, parcela 159/1, LOT 2, carte funciară nr. 65735 Tunari, număr cadastral 65735, suprafață de 400 mp, în vederea amenajării unei stupine

 

 

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Tunari, str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, judeţul Ilfov, telefon 021.267.53.00, fax 021.267.53.00, email contact@primaria-tunari.ro.
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea unui teren aparținând domeniului public al Comunei Tunari, identificat astfel: Tarlaua 41, parcela 159/1, LOT 2, carte funciară nr. 65735 Tunari, număr cadastral 65735, suprafață de 400 mp, în vederea amenajării unei stupine, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tunari, nr.143/23.11.2023. Atribuirea contractului de închiriere se realizează prin procedura licitației publice organizate în conformitate cu prevederile art.333, art.335 din O.U.G. nr.57/2019.
 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Tunari.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Comunei Tunari, str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, județul Ilfov, telefon 021/267.53.00, fax 021/267.53.00, email contact@primaria-tunari.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 05/02/2024, Ora 12.

 1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12/02/2024, Ora 10.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Comunei Tunari, str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, județul Ilfov.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar.

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12/02/2024, La sediul Comunei Tunari, str. Mihai Eminescu, nr. 1, Tunari, jud. Ilfov, ora 13.00.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ilfov, secția contencios administrativ și fiscal, județul Ilfov, Oraș Buftea, strada Știrbei Vodă nr. 24, localitate Buftea, județul Ilfov, Telefon 021/312.23.43, Fax: 021/312.23.51, E-mail: tr-ilfov-brp@just.ro.
 3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19/01/2024

 

2. Închirierea unui teren aparținând domeniului public al Comunei Tunari, identificat astfel: tarlaua 41, parcela 159/1, lot 1, număr cadastral 65734, carte funciară nr. 65734 în suprafață de 1500 mp., în vederea amenajării unui service auto

 

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Tunari, str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, judeţul Ilfov, telefon 021.267.53.00, fax 021.267.53.00, email contact@primaria-tunari.ro.
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea unui teren aparținând domeniului public al Comunei Tunari, identificat astfel: tarlaua 41, parcela 159/1, lot 1, număr cadastral 65734, carte funciară nr. 65734 în suprafață de 1500 mp., în vederea amenajării unui service auto, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tunari, nr.144/23.11.2023. Atribuirea contractului de închiriere se realizează prin procedura licitației publice organizate în conformitate cu prevederile art.333, art.335 din O.U.G. nr.57/2019.
 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Tunari.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Comunei Tunari, str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, județul Ilfov, telefon 021/267.53.00, fax 021/267.53.00, email contact@primaria-tunari.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 05/02/2024, Ora 12.

 1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12/02/2024, Ora 10.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Comunei Tunari, str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, județul Ilfov.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar.

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12/02/2024, La sediul Comunei Tunari, str. Mihai Eminescu, nr. 1, Tunari, jud. Ilfov, ora 12.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ilfov, secția contencios administrativ și fiscal, județul Ilfov, Oraș Buftea, strada Știrbei Vodă nr. 24, localitate Buftea, județul Ilfov, Telefon 021/312.23.43, Fax: 021/312.23.51, E-mail: tr-ilfov-brp@just.ro.
 3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19/01/2024

Anunt concesionare bunuri publice ianuarie 2024

Anunt de concesionare a unui teren aparținând domeniului privat al Comunei Tunari identificat astfel: Tarlaua 1, Parcela 2, sat Dimieni, comuna Tunari, înscris în Cartea funciară cu nr. 65398, nr. cadastral 65398, în suprafață măsurată de 6.172 mp., în vederea amenajării unei parcări pentru tiruri, o stație ITP și o spălătorie auto.

 

 

 • 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Tunari, str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, judeţul Ilfov, telefon 021.267.53.00, fax 021.267.53.00, email contact@primaria-tunari.ro.
 • 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Se organizează licitație publică conform O.U.G. nr. 57/2019 si Hotărârii Consiliului Local nr. 152/20.12.2023, în vederea concesionării unui teren aparținând domeniului privat al Comunei Tunari identificat astfel: Tarlaua 1, Parcela 2, sat Dimieni, comuna Tunari, înscris în Cartea funciară cu nr. 65398, nr. cadastral 65398, în suprafață măsurată de 6.172 mp., în vederea amenajării unei parcări pentru tiruri, o stație ITP și o spălătorie auto.
 • 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc in caietul de sarcini.
 • 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Tunari.
 • 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei Tunari, str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, județul Ilfov, telefon 021/267.53.00, fax 021/267.53.00, email contact@primaria-tunari.ro.
 • 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit.
 • 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05/02/2024, ora 12.
 • 4. Informaţii privind ofertele:
 • 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12/02/2024, ora 12.
 • 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Comunei Tunari, str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, județul Ilfov.
 • 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar.
 • 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12/02/2024, La sediul Comunei Tunari, str. Mihai Eminescu, nr. 1, Tunari, jud. Ilfov, ora 14.00.
 • 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Ilfov, secția contencios administrativ și fiscal, județul Ilfov, Oraș Buftea, strada Știrbei Vodă nr. 24, localitate Buftea, județul Ilfov, Telefon 021/312.23.43, Fax: 021/312.23.51, E-mail: tr-ilfov-brp@just.ro.
 • 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 11/01/2024

Anunturi inchirieri bunuri publice ianuarie 2024

 1. Închirierea unui teren aparținând domeniului public al Comunei Tunari, identificat astfel: tarlaua 41, parcela 159/1, lot 1, număr cadastral 65109, carte funciară nr. 65109, în suprafață de 1500 mp.

 

 

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Tunari, str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, judeţul Ilfov, telefon 021.267.53.00, fax 021.267.53.00, email contact@primaria-tunari.ro.
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea unui teren aparținând domeniului public al Comunei Tunari, identificat astfel: tarlaua 41, parcela 159/1, lot 1, număr cadastral 65109, carte funciară nr. 65109, în suprafață de 1500 mp., în vederea amenajării unui depozit de agregate minerale, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tunari, nr.108/04.10.2023. Atribuirea contractului de închiriere se realizează prin procedura licitației publice organizate în conformitate cu prevederile art.333, art.335 din O.U.G. nr.57/2019.
 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Tunari.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Comunei Tunari, str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, județul Ilfov, telefon 021/267.53.00, fax 021/267.53.00, email contact@primaria-tunari.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 29/01/2024, ora 12.

 1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 05/02/2024, ora 10.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Comunei Tunari, str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, județul Ilfov.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar.

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 06/02/2024, La sediul Comunei Tunari, str. Mihai Eminescu, nr. 1, Tunari, jud. Ilfov, ora 14.00.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ilfov, secția contencios administrativ și fiscal, județul Ilfov, Oraș Buftea, strada Știrbei Vodă nr. 24, localitate Buftea, județul Ilfov, Telefon 021/312.23.43, Fax: 021/312.23.51, E-mail: tr-ilfov-brp@just.ro.
 3. Data transmiterii anun¿ului de licita¿ie catre institu¿iile abilitate, în vederea publicarii: 11/01/2024

 

 

 1. Închirierea unui teren aflat în proprietatea publică a Comunei Tunari, identificat astfel: tarla 13, parcelele 592, 594, lot 2, număr cadastral nr. 65174, carte funciară nr. 65174, în suprafața de 34 mp.

 

 

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Tunari, str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, judeţul Ilfov, telefon 021.267.53.00, fax 021.267.53.00, email contact@primaria-tunari.ro.
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea unui teren aparținând domeniului public al Comunei Tunari, identificat astfel: tarla 13, parcelele 592, 594, lot 2, număr cadastral nr. 65174, carte funciară nr. 65174, în suprafața de 34 mp., în vederea desfășurării de activități comerciale”, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tunari, nr.107/04.10.2023. Atribuirea contractului de închiriere se realizează prin procedura licitației publice organizate în conformitate cu prevederile art.333, art.335 din O.U.G. nr.57/2019.
 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Tunari.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Comunei Tunari, str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, județul Ilfov, telefon 021/267.53.00, fax 021/267.53.00, email contact@primaria-tunari.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 29/01/2024, ora 12.

 1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 05/02/2024, ora 10.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Comunei Tunari, str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, județul Ilfov.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar.

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 06/02/2024, La sediul Comunei Tunari, str. Mihai Eminescu, nr. 1, Tunari, jud. Ilfov, ora 13.00.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ilfov, secția contencios administrativ și fiscal, județul Ilfov, Oraș Buftea, strada Știrbei Vodă nr. 24, localitate Buftea, județul Ilfov, Telefon 021/312.23.43, Fax: 021/312.23.51, E-mail: tr-ilfov-brp@just.ro.
 3. Data transmiterii anun¿ului de licita¿ie catre institu¿iile abilitate, în vederea publicarii: 11/01/2024

Anunt Public – Ianuarie

Urmare adresei primite din partea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov, având în vedere evoluția gripei aviare înalt patogenă H5N1 la lebede pe balta Găneasa, comuna Găneasa județul Ilfov, se impune aplicarea următoarelor măsuri suplimentare de biosecuritate la nivelul gospodăriilor populației, în vederea reducerii contactului între păsările domestice și sălbatice:

-evitarea creșterii păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise, iar atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;

-prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale de companie;

-separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților, a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;

-se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;

-furajul folosit va fi depozitat astfel încât să se evite contactul cu păsările sălbatice sau alte animale;

-se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană care are grijă de animale;

-se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea de încălțăminte diferită în spațiul de ținere/creștere a păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfecția încălțămintei;

-prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă, și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și gâștele, utilizând-se garduri sau plase; astfel, va trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor păsărilor domestice si păsărilor sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri si orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală.

În caz de suspiciune privind gripa aviară, apariția cazurilor de îmbolnăvire sau mortalitate la păsări se va notifica urgent medicul veterinar de liberă practică împuternicit și DSVSA Ilfov.

Sari la conținut